Picturing Jordan

Sharing Jordan with the world — one picture at a time.

Величието на Петра

„Манастирът“ в Петра се припича на залязващото слънце

„Манастирът“ в Петра се припича на залязващото слънце

Набатейците са представлявали племе, което преди около 2000 години много забогатяло от търговията на тамян, смирна и подправки на Арабския полуостров. Те построили Петра като столица на тяхната процъфтяваща цивилизация. Натрапчиво красивите каменни фасади, високи до сто метра, са удивително добре запазени и непокътнати и до днес.

Еволюционният биолог Джон Бърдън Сандерсън Холдейн веднъж казал, че „Вселената е не само по-странна отколкото предполагаме, а по-странна отколкото можем да предположим“, намеквайки за факта, че физическите науки често повдигат повече въпроси, отколкото могат да отговорят, оставяйки ни да се почесваме по главите. След като посетих Петра бях поразен с подобно усещане, че Петра е не само по-величествена, отколкото предполагаме, но по-величествена отколкото можем да предположим. Какво ли не бих дал да можех да я видя в нейния апогей!

Преводи


Сподели