Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

عظمت پترا

«صومعه» پترا در نور طلایی درست کمی قبل از غروب آفتاب

نباتائیان قبیله ای بودند که در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در تجارت صمغ گیاه کندر، رزین معطر و ادویه جات در شبه جزیره عربستان به ثروت هنگفتی رسیدند. آنها پترا را به عنوان پایتخت تمدن در حال شکوفایی خود ساختند. نمای سنگی بی نهایت زیبای آن که یکصد متر بلندی دارد به طرز حیرت انگیزی تا به امروز دست نخورده مانده و به خوبی حفظ شده است.

زیست شناس تکاملی J. B. S. Haldane زمانی گفت که «جهان نه تنها عجیب تر از آن هست که ما تصور می کنیم، بلکه عجیب تر از آن هست که ما بتوانیم تصور کنیم» با اشاره به اینکه علوم فیزیکی غالباً بیشتر از آنچه جواب بدهند سؤالات مطرح می کند و ما را متعجب تر از قبل می گذارد. بعد از بازدید از پترا، احساس مشابهی مرا تحت تاثیر خود قرار داد که پترا نه تنها از آنچه تصور می کنیم عظیمتر است، بلکه از آنچه که بتوانیم تصور کنیم عظیمتر است. چه چیزی را برای دیدنش در زمان اوجش میدادم!

ترجمه: م معروف

ترجمه


به اشتراک گذاشتن