Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

برداشت زیتون در آجولین

زیتون چیده شده تازه

تورهای مسافرتی شرکت Wild Jordan یک سفر یک روزه مبتکرانه دارد که با پرداخت مبلغی شما را برای چیدن زیتون به مزرعه ای در آجلون میبرد که در آنجا خانواده ای که صاحب مزرعه است به بیرون می آید تا شما را تماشا کند و راهنمایی کند! همانطور که گفتم بسیار مبتکرانه. خالی از شوخی، تفریح بسیار جالبی بود و نکته این است که شما را در مورد برداشت زیتون و اهمیت آن برای مردم منطقه آگاه میسازد.

مقدار زیتونی که ۱۰ نفر آماتور در نیم ساعت میچینند چقدر است؟

برداشت زیتون معمولاً از حدود اکتبر یا نوامبر آغاز می شود. یکی از مهمترین عواملی که تعیین کننده شروع زمان برداشت است باران میباشد زیرا ظاهراً زیتون های مرطوب روغن بیشتری تولید می کنند. علاوه بر روغن زیتون، خود افراد بومی نیز چندین نوع غذا و محصولات بهداشتی از زیتون تهیه می کنند و آنها را از طریق شرکت های متعلق به جامعه محلی به فروش میرسانند که شامل صابون خانگی و بیسکویت میباشد. می توانید اطلاعات بیشتری در وب سایت Wild Jordan کسب کنید.

ترجمه: م معروف

ترجمه


به اشتراک گذاشتن