Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

قبة الصخره

گنبد طلایی، کاشی های جذاب و خوشنویسی ظریف عربی

در حالی که عملاً در اُردن نیست، قبة الصخره اورشلیم در واقع فقط در چند قدمی اَمان (مزاح با کلمات) است. این زیارتگاه نه تنها با یک گنبد طلایی پوشانده شده است بلکه پوشیده از کاشی کاری های بسیار زیبا از دوران عثمانی و آراسته به خوشنویسی ظریف عربی است. همچنین مشهور به داشتن یک رزومه چشمگیر و بلند از مکانهای مقدس است.

بیشتر بخوانید ←