Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

خود را در وادی روم گم کنید

بادیه نشینان شترسوار در وادی روم

شما به راحتی و به معنای واقعی کلمه به صورت تصویری می توانید خود را در شنزارهای قرمز بی پایان و برج های سنگی وادی روم، گم کنید. این مکان باشکوه که حتی برای یونانیان و رومیان باستان نیز شناخته شده بود، برای هزاران سال محل سکونت بوده و متفاوت از هر مکان دیگری بر روی زمین است. چشم انداز بی نظیر آن در تعدادی انگشت شمار از فیلم های هالیوود به نمایش گذاشته شده است، به عنوان مثال لارنس عربستان و مریخی.

بیشتر بخوانید ←