Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

برنج قرمز، نارنجی و زرد در باب الیمن

انواع برنج های چند رنگ که می توانید بخورید.

تا زمانی که شما و دوستانتان هفده رنگ مختلف از برنج، گوشت و سس ها را هنگام نشستن روی زمین در رستوران باب الیمن در عمان میل نکرده باشید به راستی زندگی نکرده اید. اگر تجربیات من قابل استناد باشد، همه غذاهای موجود در این منو واقعاً خوشمزه است–از جمله نان غول آسای برشته شده روی آتش که مطمعناً خوردنش به اندازه دیدنش نیز جذاب است.

بیشتر بخوانید ←