Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

ویران های نمادین رومی در اَمان

ویرانه های معبد رومی هرکول

موقعیت جغرافیایی اُردن در «خاور نزدیک» آن را در طول تاریخ در معرض ده ها تمدن قرار داده است. تنها در سه هزار سال گذشته این منطقه به طور ناگهانی تحت امپراتوری های پارسی، یونانی، ناتاتائی، رومی، بیزانس، عربی و عثمانی قرار گرفته است که میراث آن امروزه نیز اغلب قابل مشاهده است.

یک نمونه برجسته از میراث رومی اَمان ویرانه های معبد هرکول در بالای جبل القلعه — «تپه قلعه» (ارگ) است که از هفت تپه اصلی شهر میباشد. بر فراز ازدحام مرکز شهر اَمان این چند ستونه باقیمانده نماد واقعی شهر است. از اینجا همچنین میتوانید مناظر دیدنی دیگری از روم باستان مانند آمفیتئاتر، اودئون، نممفائوم و همچنین نقاط دیدنی معاصر مانند مسجد ابو درویش را مشاهده کنید.

از دیگر جاذبه های این ارگ می توان به بقایای جزئی کاخ بنی امیه و موزه ای که آثار هنری از فعالیت های انسانی در این منطقه را به نمایش می گذارد اشاره کرد که در آن میتوانید ابزار، سفال، سکه و غیره را مشاهده کنید که قدمت آن به عصر آهن، برنز و نوسنگی می رسد.

توصیه می کنم یک ساعت قبل از غروب آفتاب هنگامی که نور به رنگ نارنجی گرم و طلایی تبدیل می شود، از ارگ بازدید کنید. ورودی ارگ در جردن پاس قرار دارد، بنابراین در صورت داشتن حتماً آن را با خود بیاورید.

ترجمه: م معروف

ترجمه


به اشتراک گذاشتن