Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

ویرانهای یونانی–رومی در پِلا

بقایای باسیلیکای کلاسیک در پِلا

این روزها چیز زیادی از شهر یونانی – رومی پلا در شمال غربی اردن برای دیدن باقی نمانده. متأسفانه، ویرانه های باستانی در اینجا بخاطر کوچکتر و کمتر حفظ شده بودنش، بازدیدکنندگان کمتری از خرابه های مشابه خودش در جرش دارد. با این حال، با کمی تخیل و دانش تاریخی، به همان اندازه دلربا هستند و حتی شخصیت منحصر به فردی از خود دارند.

بیشتر بخوانید ←