Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

ویرانهای یونانی–رومی در پِلا

بقایای باسیلیکای کلاسیک در پِلا

این روزها چیز زیادی از شهر یونانی – رومی پلا در شمال غربی اردن برای دیدن باقی نمانده. متأسفانه، ویرانه های باستانی در اینجا بخاطر کوچکتر و کمتر حفظ شده بودنش، بازدیدکنندگان کمتری از خرابه های مشابه خودش در جرش دارد. با این حال، با کمی تخیل و دانش تاریخی، به همان اندازه دلربا هستند و حتی شخصیت منحصر به فردی از خود دارند.

فعالیتهای انسانی در این منطقه به دوران برنز باز می گردد. بتدریج این منطقه تحت سلطه یونان قرار گرفت و نام شهر به افتخار زادگاه فاتح مشهور آن الكساندر کبیر به پِلا تغییر نام داد — هم نام با پِلا در مقدونیه که در شمال یونان واقع شده. این مکان در حال حاضر در نزدیکی شهرک عربی طباطات فهل قرار دارد.

بهترین راه برای بازدید از پِلا، کوه پیمایی مختصر بدور این مکان و دیدن چشم انداز آن در اوایل بهار است. می توانید نقشه ها، مختصات GPS و نشانه های راهیابی آن را در وب سایت Hiking in Jordan پیدا کنید. سری به مکانیک ماشین خود بزنید تا ترمزهای آن را بازدید کند و سپس راهی سرازیری چشمگیر دره جردن شوید تا بتوانید این تکه باارزش از تاریخ بشری را ببینید. هرکسی که بیش از چند روز در اردن بماند، به طور قطع باید Pella را در لیست جاذبه های «باید دید» خود اضافه کند.

ترجمه: م معروف

ترجمه


به اشتراک گذاشتن