Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

ویرانهای یونانی–رومی در جرش

ردیف ستون ها در انجمن بیضی جرش

موقعیت اردن در جغرافیای «خاور نزدیک» کشور را در طول تاریخ در معرض ده ها تمدن قرار داده است. تنها در طول سه هزار سال گذشته این منطقه به عنوان نمونه مورد تاخت و تاز پارس ها، یونان ها، ناتاتائیان، رومی ها، بیزانس ها، عرب ها و عثمانی ها قرار گرفته، که نشانها و میراث باقیمانده آن امروزه قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید ←

طاق امپراتور هادریان در جرش

طاق هادریان ورود شما را به جرش خوش آمد میگوید

ظاهراً دو طاق وجود دارد كه به احترام امپراتور روم هادریان — یكی در آتن و دیگری در جراش — ساخته شده است. اولی بدون شک بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است، اما دومی از نظر عینی زیبایی بیشتری دارد! شاید این بخاطر رنگ سنگ های آن در نور بعد از ظهر، ویژگی های معماری غیر متعارف و یا فقط اندازه بی نظیر آن باشد.

بیشتر بخوانید ←

ویرانهای یونانی–رومی در پِلا

بقایای باسیلیکای کلاسیک در پِلا

این روزها چیز زیادی از شهر یونانی – رومی پلا در شمال غربی اردن برای دیدن باقی نمانده. متأسفانه، ویرانه های باستانی در اینجا بخاطر کوچکتر و کمتر حفظ شده بودنش، بازدیدکنندگان کمتری از خرابه های مشابه خودش در جرش دارد. با این حال، با کمی تخیل و دانش تاریخی، به همان اندازه دلربا هستند و حتی شخصیت منحصر به فردی از خود دارند.

بیشتر بخوانید ←